Om Det Landsdækkende Synsråd, DLS

Det Landsdækkende Synsråd blev oprettet i 2002 af Amtsrådsforeningen i Danmark.
Det startede som et resultat af ”arbejdsgruppen om Amternes tilbud på synsområdet” fra 2000. Af det fremgik det ”... at der oprettes et landsdækkende synsråd omfattende repræsentanter for amternes regionale og det landsdækkende tilbud på synsområdet”. Det første møde i rådet blev holdt den 10. september 2002 og siden er der blevet afholdt ca. 3 møder om året.

Formålet med Det Landsdækkende Synsråd er at sætte fokus på de faglige, menneskelige og økonomiske udfordringer, der ligger i feltet, hvor mennesker med nedsat eller manglende syn har brug for rehabilitering enten lokalt eller med hjælp fra landsdækkende rehabiliteringsinstitutioner for at kunne opnå eller opretholde et selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv.

Det Landsdækkende synsråd er et landsdækkende forum. Rådet er sammensat af repræsentanter fra lokale, regionale, og lændsdækkende synsinstitutioner samt brugerorganisationer og det socialoftamologiske vidensmiljø.

Det er rådets formål:  

  • At sikre en fortsat faglig udvikling af viden og kompetence på synsområdet i Danmark    
  • At drøfte aktuelle, vanskelige problemstillinger indenfor rådets overordnede mål   
  • At sikre formidling af synsfaglige problemstillinger til relevante aktører     
  • At sikre synligheden af forhold og områder, der ligger indenfor rådets overordnede mål    
  • At sikre en informationsindsats, der inviterer til debat om vigtige problemstillinger indenfor rådets formål

 Læs om DLS forretningsorden her

Sekretariat • IBOS-Instituttet for Blinde og Svagsynede • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • FE4S@remove-this.kk.dk   • www.ibos.dk • 39 45 25 45