Kernekompetencegrupper

I Danmark har synsverdenen ofte drøftet faglighed og kompetence. Et centralt diskussionsemne har været fastholdelse og udvikling af denne kompetence. Derfor er der blevet nedsat kernekompetencegrupper, der lægger op til dannelse af en fælles organisatorisk struktur, som sikrer denne fastholdelse og som samtidig også tilgodeser udvikling af den kernekompetence, der skal skabe et højt kompetenceniveau hos kommende synsmedarbejdere. Der eksisterer i dag tre kernekompetencegrupper; punkt, mobility og belysning. Grupperne er sammensat af fagprofessionelle fra kommunale, regionale og landsdækkende synsinstitutioner. Nedenfor kan du læse lidt om definition, mål, opgaver og resurser i forhold til arbejdet i Det Landsdækkende Synsråds kernekompetencegrupper. I menuen til højere kan du finde mere information om den enkelte gruppe og deres arbejde.  

Definition

Kernekompetence adskiller sig fra den almene kompetence, som den veluddannede medarbejder besidder. Fx kan den kernekompetente person:

 • Undervise andre medarbejdere i sit fagområde, både på teoretisk og praktisk plan. 
 • Lave skriftlige redegørelser for fagfeltets teoretiske forståelsesgrundlag. Anvende nye forskningsresultater i sin arbejdsmæssige praksis og kan samtidig formidle disse resultater over for andre medarbejdere. 
 • Opfange og beskrive nyopståede problemstillinger i fagfeltet, samtidig med at vedkommende kan initiere udviklingsprojekter, der kan optimere praksis på området.

Mål

 • At opretholde og udvikle kernekompetence i de respektive fagmiljøer.
 • At implementere internationale forskningsresultater og erfaringer fra udviklingsarbejder i den danske synsverden.
 • At medvirke til at udvikle denne ekspertise på dansk og internationalt niveau.
 • At beskrive kvalitetsniveauer i det faglige arbejde.

 Opgaverne

 • Udsende årlige nyhedsbreve, som beskriver og problematiserer den seneste udvikling indenfor fagmiljøet. 
 • Deltage i DTHS' netværksmøder som hvert efterår afholdes på IBOS.  
 • Undervise på uddannelser og kurser for synsprofessionelle fx eksisterende PD moduler i relation til synsrehabilitering og synspædagogik. 
 • Undervisning i internationale sammenhænge kan også forekomme 
 • Sikre at den nødvendige faglige kompetence er tilgængelig for alle synsmedarbejdere og ikke udelukkende er personafhængig.

Ressourcer

 • Ved godkendelsen i DLS har de involverede institutioner givet medarbejderne i de respektive kernekompetencegrupper ressourcer til at deltage i arbejdet. Dvs tildelt den nødvendige tid og de midler som kræves til mødeafholdelse. 
 • DLS erkender at fastholdelse og udvikling af kompetence kræver penge. Så udover de nævnte midler bidrager Synscenter Refsnæs og IBOS, med 15.000 kr. pr. udvalgt kernekompetenceområde pr.år.
  Hver gruppe råder således over 30.000 kr. pr. år.
 • IBOS påtager sig det samlede koordinationsarbejde i forhold til kompetencegrupperne over for DLS.

Sekretariat • IBOS-Instituttet for Blinde og Svagsynede • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • mf@remove-this.ibos.dkwww.ibos.dk • 39 45 25 45