Genveje

Det Landsdækkende synsråd er et landsdækkende forum. Rådet er sammensat af repræsentanter fra lokale, regionale, og landsdækkende synsinstitutioner samt brugerorganisationer og det socialoftamologiske vidensmiljø. Læs mere om DLS

Foto af et bord med papirer, en blyant og hænder

Næste mødedato i 2017

  • Onsdag den 8. november kl. 10.00-13.00

Sekretariat • IBOS-Instituttet for Blinde og Svagsynede • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • mf@remove-this.ibos.dkwww.ibos.dk • 39 45 25 45